Yến Hồng loại 3 Nha Trang

4.500.000 4.100.000

Trọng lượng: 100gram

Đơn vị tính: Hộp

Xuất xứ: Nha Trang, Khánh Hòa – Việt Nam